Good luck 🍀

Top tuần

Thiên sứ nhà bên 3 tháng trước
10 8,038
Chap 10
Vạn Cổ Chí Tôn 1 tháng trước
99 17,920
Chapter 314
Ta Là Tà Đế 3 ngày trước
81 16,214
Chương 489
SIÊU PHÀM TIẾN HÓA 6 tháng trước
42 12,710
Chapter 137
Tiên Võ Đế Tôn 2 ngày trước
40 11,018
Chapter 594